Imre Wessels

Articles by: Imre Wessels
Hebben we een overheid nodig?

Hebben we een overheid nodig?

Als we een stap terugzetten en kijken naar de afgelopen tweehonderd jaar dan zijn er radicale veranderingen geweest. Slavernij is vrijwel overal afgeschaft, democratie is wijdverbreid, oorlogen komen minder voor en de armoede in de wereld is nog nooit zo laag geweest.

read more
Do we need a government?

Do we need a government?

If we take a step back and look at the past two hundred years, there have been radical changes. Slavery has been abolished virtually everywhere, democracy is widespread, wars are less common, and world poverty has never been lower.

read more